Puhkus peaks tegema inimese pea selgeks ning andma võimaluse lõõgastuda, kuid seda võib paraku häirida tähtsaid reisiasju täis pagasi kadumine. Reisisihtkohta pagasita saabumine on kahjuks kasvav probleem.

Globaalselt on lennureisijad pidanud aina rohkem ja rohkem tegelema pagasiprobleemidega. Taxi2Airport Nederland sõnul, kes uurisid SITA-reportaazi globaalsete pagasiprobleemide kohta, on aastast 2014 kadunud, kahjustatud või hilinenud pagasiesemete arv märgatavalt tõusnud.
See põhjustas probleeme 22 miljoni pagasiesemega aastal 2013, ning tõusis 24.8 miljoni esemeni 2018 aastaks. Kuigi peab märkima, et ainult 5% nendest pagasiesemetest on jäänud kadunuks või selgub, et pagas on varastatud, millest moodustub 1,24 miljonit pagasieset 2018 aastaks.
Ülejäänud pagasiprobleemide põhjusteks on pagasi üleviimine (46%), lennukile laadimine (16%) ja vead, mis on põhjustatud turvameeskonna poolt või esinenud checkin’i ajal (16%).